CENNIK

Jeżeli myślą Państwo o zapisaniu swojego dziecka do naszego Uśmiechniętego Domku, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w celu umówienia się na spotkanie w naszej placówce

  • Godziny adaptacyjne nie podlegają opłacie.
  • Wpisowe 500 zł.
  • Czesne (opieka 10h/dziennie) w 2020 r. wynosi ok. 1300 zł.  – uzależnione od wysokości dotacji celowych z Urzędu Miasta i Urzędu Wojewódzkiego „Program Maluch”.
  • Zajęcia dodatkowe – wliczone w czesne.

 

Dzieci uczęszczające do naszego Żłobka  objęte są dotacją na zasadach określonych przez Gminę Miejską Kraków.

image002

Zasady przyznawania dotacji celowej przez Urząd Miasta Krakowa:

„W roku 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.

Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl.”.

Dzieci uczęszczające do naszego Żłobka  objęte są dotacją na zasadach określonych przez Wojewodę Małopolskiego.

W 2019 roku Rodzice otrzymują dotację celową z Programu „Maluch+2019, w wysokości 100 za każdy
miesiąc korzystania z opieki żłobkowej.

Dotację przyznał Wojewoda Małopolski.

 

Wyżywienie

Posiłki do „Uśmiechniętego Domku” dostarcza firma cateringowa „Mały Smakosz”. Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 14 zł., dieta 15,50 zł.