CENNIK

Jeżeli myślą Państwo o zapisaniu swojego dziecka do naszego Uśmiechniętego Domku, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w celu umówienia się na spotkanie w naszej placówce

  • Dni adaptacyjne nie podlegają opłacie.
  • Wpisowe 300 zł.
  • Czesne (opieka 10h/dziennie) w 2017 r. ok. 590 zł.  – uzależnione od wysokości dotacji celowych z Urzędu Miasta i Urzędu Wojewódzkiego „Program Maluch”.
  • Zajęcia dodatkowe – płatne dodatkowo.

 

Dzieci uczęszczające do naszego Żłobka  objęte są dotacją na zasadach określonych przez Gminę Miejską Kraków.

image002

Zasady przyznawania dotacji celowej przez Urząd Miasta Krakowa:

„Od dnia 1 marca 2017 roku Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką w Żłobku. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową Żłobek zobowiązany jest do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka w placówce (tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej pomiędzy placówką a rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl”.

Dzieci uczęszczające do naszego Żłobka  objęte są dotacją na zasadach określonych przez Wojewodę Małopolskiego.

W 2017 roku Rodzice otrzymują dotację celową z Programu „Maluch plus2017, w wysokości 140 zł za każdy miesiąc korzystania z opieki żłobkowej.

Dotację przyznał Wojewoda Małopolski.

Wyżywienie

Obiady, do Uśmiechniętego Domku, dostarcza firma cateringowa „Catering…że Palce Lizać”. Cena za obiad 8 zł. W ramach indywidualnych ustaleń, istnieje możliwość przynoszenia porcji żywieniowych dla swoich dzieci.