KADRA

W Uśmiechniętym Domku, nad małą grupą dzieci czuwa doświadczona i wykwalifikowana kadra, w zakresie: pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki leczniczej, pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogiki przedszkolnej, psychologii, logopedii i pielęgniarstwa.
Ponadto wychowawczynie, opiekujące się maluszkami, odbyły szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pediatrycznej. Opiekunki cechuje: zdolność do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z dzieckiem, tolerancja, wrażliwość, uzdolnienia artystyczne i manualne, zamiłowanie do pracy z dzieckiem, spostrzegawczość, wytrwałość i cierpliwość i wysoka kultura osobista.

  • Anna Młotek – właścicielka i dyrektor Uśmiechniętego Domku, pedagog. Prywatnie mama dwójki dzieci. Z zamiłowania i z zawodu nauczyciel-wychowawca. Od 14 lat nieprzerwanie pracuje z dziećmi w różnym wieku. Ostanie 11 lat to praca wychowawcza z dziećmi wymagającymi hospitalizacji, zarówno w oddziałach somatycznych jak i neuro-psychiatrycznych. Ukończyła Pedagogikę Opiekuńczą, Pedagogikę Leczniczą, Oligofrenopedagogikę, Pedagogikę Przedszkolną i szereg kursów.
  • Dorota Woźny – wychowawczyni – opiekunka. Ukończyła szkolenie „Opiekun w Żłobku i Klubie Dziecięcym”, jest magistrem filologii rosyjskiej, studiowała na Uniwersytecie Jagielońskim. Ciocia Dorota to ocean spokoju, taktu i olbrzymiej pedagogicznej wrażliwości.
  • Anna Rogalska – wychowawczyni – opiekunka. Ukończyła pedagogikę społeczno – opiekuńczą oraz psychopedagogikę z profilaktyką społeczną. Posiada duże doświadczenie w opiece nad dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Ciocię Anię cechuje wrażliwość, życzliwość, empatia oraz intuicja pedagogiczna.
  • Ewa Grabiec- Stasiewicz – opiekunka, logopeda. Ukończyła filologię polską, logopedię oraz kurs „Opiekun w Żłobku i Klubie Dziecięcym”.  Ciocia Ewa prowadzi zajęcia logopedyczne, których celem jest stymulowanie rozwoju mowy dziecka, korygowanie wszelkich nieprawidłowości w sferze językowej, zapobieganie zaburzeniom, które zakłócają bądź opóźniają proces mowy, a także zapobieganie przyswajaniu nieprawidłowych wzorców wymowy.