KADRA

W Uśmiechniętym Domku, nad małą grupą dzieci czuwa doświadczona i wykwalifikowana kadra, w zakresie: pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki leczniczej, pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogiki przedszkolnej, psychologii, logopedii i pielęgniarstwa.
Ponadto wychowawczynie, opiekujące się maluszkami, odbyły szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pediatrycznej. Opiekunki cechuje: zdolność do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z dzieckiem, tolerancja, wrażliwość, uzdolnienia artystyczne i manualne, zamiłowanie do pracy z dzieckiem, spostrzegawczość, wytrwałość i cierpliwość i wysoka kultura osobista.

  • Anna Młotek – właścicielka i dyrektor „Uśmiechniętego Domku”, pedagog. Prywatnie mama dwójki dzieci. Z zamiłowania i z zawodu nauczyciel-wychowawca. Od 14 lat nieprzerwanie pracuje z dziećmi w różnym wieku. Ostanie 13 lat to praca wychowawcza z dziećmi
    wymagającymi hospitalizacji, zarówno w oddziałach somatycznych jak i neuro-psychiatrycznych. Ukończyła Pedagogikę Opiekuńczą na Uniwersytecie Pedagogicznym we Wrocławiu, Pedagogikę Leczniczą, Oligofrenopedagogikę, Pedagogikę Przedszkolną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i szereg kursów. Żłobek prowadzi od 2011 r. Współpracuje wyłącznie z ludźmi z pasją, oddanymi swojej pedagogicznej i opiekuńczej misji. Uparta propagatorka kameralnej-domowej opieki nad dziećmi do lat 3.
  • Ewa Grabiec-Stasiewicz – opiekunka-wychowawczyni, logopeda, kierownik-koordynator do spraw dydaktycznych i kontaktów z Rodzicami w Żłobku „Uśmiechnięty Domek”. Ukończyła filologię polską z logopedią na Uniwersytecie w Lublinie oraz kurs „Opiekun w Żłobku i Klubie Dziecięcym”.  Poza pracą opiekuńczo-wychowawczą Ciocia Ewa prowadzi w żłobku zajęcia logopedyczne. Panią Ewę cechuje uśmiech, pozytywna energia, wielkie zaangażowanie w pracy z dziećmi i talent muzyczny.
  • Klaudia Kotyniewicz – opiekunka-wychowawczyni, ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W „Uśmiechniętym Domku” Ciocia Klaudia prowadzi min. autorskie zajęcia przedprzedszkolne pt. „Kotek Motek Poznaje świat”, których celem jest wspieranie wszechstronnego rozwój naszych dzieci. Ciocia Klaudia to osoba z dużym poczuciem humoru i talentem plastycznym.
  • Joanna Szewczyk – pielęgniarka-opiekunka. Posiada duże doświadczenie w opiece nad dziećmi w wieku żłobkowym. Ciocię Asię cechuje wrażliwość, życzliwość, empatia oraz wysoka organizacja pracy.
  • Grażyna Cykowska – pomoc opiekuna-wychowawcy w żłobku. Ciocia Grażynka poprzez swoją pracę i zaangażowanie daje dzieciom w żłobku poczucie wielkiego komfortu. Swoją pracą każdego dnia przyczynia się do wysokiej jakości naszego kameralnego żłobka.

Wchodząc do „Uśmiechniętego Domku” wchodzisz do miejsca
pełnego ciepłych i kreatywnych ludzi,
gdzie dobra komunikacja jest kluczem do dobrych relacji.

Zapraszam
Anna Młotek