OFERTA

Najważniejszym naszym zadaniem jest zapewnienie ciepłej i serdecznej opieki naszym maluszkom. Rozwijamy również ciekawość świata i zdolności indywidualne dzieci. Nasze zadania realizujemy poprzez:

 • Zapewnienie domowej, ciepłej atmosfery, sprzyjającej rozładowaniu napięcia i stresu związanego z rozłąką z rodzicami,
 • tworzenie warunków dla bezpiecznych, radosnych zabaw (swobodnych i kierowanych).
 • organizowanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z elementami metody „ruchu rozwijającego” W. Sherborne,
 • cierpliwe i konsekwentne wspieranie maluszków w zdobywaniu nowych umiejętności tzn. osiągania samodzielności adekwatnej do wieku,
 • systematyczne obserwowanie rozwoju dzieci i notowanie spostrzeżeń mających znaczenie dla ukierunkowania pracy z dzieckiem,
 • organizowanie rytmiki, muzykoterapii oraz terapii logopedycznej.
 • bajkoterapię i zajęcia relaksacyjne,
 • zabawa z plastyką, muzyką, tańcem, i mini teatrzykiem,
 • rozwój motoryki małej i dużej, wybrane ćwiczenia psychomotoryczne Dennisona, spacery, zabawa na świeżym powietrzu.
 • zabawy edukacyjne oraz zabawy z językiem angielskim.
 • wprowadzanie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, osiąganych dzięki ustawicznemu doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych, naszego personelu.

W ramach oferty podstawowej proponujemy dni adaptacyjne. Będzie to czas, kiedy Państwa dziecko będzie mogło oswoić się z nowym miejscem zabaw, poznać wychowawczynie i dzieci. Dla nas będzie to znakomita okazja, na rozmowy z rodzicami, poznanie indywidualnych potrzeb dziecka i oczekiwań rodziców.

Nasze Dzieci otaczamy opieką psychologiczną w zakresie  diagnozy psychologicznej DSR (Dziecięca Skala Rozwoju),  którą w naszym Żłobku przeprowadza psycholog Aleksandra Katarzyna Tomasiewicz.  DSR pozwala określić aktualny poziom rozwoju dziecka w zakresie motoryki, umiejętności manipulacyjnych, percepcyjnych, rozwoju  mowy jak i zachowań społecznych. Diagnoza pozwala na  wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju, jak również pozwala określić kierunek potrzebnych oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych.