SZKOLENIA

W Uśmiechniętym Domku kadra opiekuńcza systematycznie uczestniczy w szkoleniach z zakresu Pierwszej Pomocy jak również w szkoleniach z psychologiem, podczas których poruszane są zagadnienia z zakresu prawidłowego  rozwoju, wychowania i opieki nad dzieckiem do 3 r.ż. Szkolenia prowadzi psycholog kliniczny Pani Aleksandra Katarzyna Tomasiewicz.
Pani Aleksandra ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Psychologii Stosowanej, jako ścieżki specjalizacyjne realizowała kliniczną psychologię zdrowia oraz psychologię rehabilitacji.
Od 2007 roku jest związana ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. W Klinice Psychiatrii pracuje na stanowisku psychologa prowadząc diagnozę psychologiczną, terapię indywidualną i grupową oraz spotkania dla rodzin pacjentów hospitalizowanych. Należy do kilkunastoosobowego zespołu Krakowskiego Programu Perinatalnego przy Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie, który dotyczy wczesnej relacji  dziecka z opiekunem.