Cennik

Jeżeli myślą Państwo o zapisaniu swojego dziecka do Żłobka Niepublicznego  „Uśmiechnięty Domek”, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w celu umówienia się na spotkanie w naszej placówce.

  • Godziny adaptacyjne nie podlegają opłacie.
  • Wpisowe 500 zł.
  • Opłata miesięczna za opiekę żłobkową (10h/dziennie) w 2023 r. wynosi ok. 1250 zł. – kwota uwzględnia dotacje i uzależniona jest od ich wysokości. Cena obejmuje bogatą ofertę zajęć.

Wyżywienie
Posiłki do „Uśmiechniętego Domku” dostarcza firma cateringowa „Mały Smakosz”. Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 15 zł, dieta 16,50 zł.

Dotacje

W 2023 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,50 zł za godzinę opieki

nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka

o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,50 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 6,00 zł za każdą godzinę opieki

nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.

Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Dzieci uczęszczające do Żłobka Niepublicznego „Uśmiechnięty Domek” objęte są dotacją z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego „400 Plus”, na zasadach określonych przez ustawodawcę. Dotacja z RKO przyznawana jest przez ZUS.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.