Cennik

Jeżeli myślą Państwo o zapisaniu swojego dziecka do Żłobka Niepublicznego  „Uśmiechnięty Domek”, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, w celu umówienia się na spotkanie w naszej placówce.

  • Godziny adaptacyjne nie podlegają opłacie.
  • Wpisowe 500 zł.
  • Opłata miesięczna za opiekę żłobkową (10h/dziennie) w 2022 r. wynosi ok. 1250 zł. – kwota uwzględnia dotacje i uzależniona jest od ich wysokości. Cena obejmuje bogatą ofertę zajęć.

Wyżywienie
Posiłki do „Uśmiechniętego Domku” dostarcza firma cateringowa „Mały Smakosz”. Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 15 zł, dieta 16,50 zł.

Dotacje

„W roku 2022 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.
W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.
Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl.”.

Dzieci uczęszczające do Żłobka Niepublicznego „Uśmiechnięty Domek” objęte są dotacją z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego „400 Plus”, na zasadach określonych przez ustawodawcę. Dotacja z RKO przyznawana jest przez ZUS.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.